Start
Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy PDF Drukuj Email

Poszukiwani do udzia?u w badaniu:absolwentki i absolwenci szk? wy?szych
Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewdzkim Urz?dzie Pracy w Lublinie rozpocz??o badanie osb, ktrzy po 2003 r. uko?czyli uczelni? wy?sz? z woj. lubelskiego i ju? nie studiuj?.

Więcej…
 
Radiowe kampanie spo?eczne za darmo PDF Drukuj Email

Organizacje po?ytku publicznego z naszego wojewdztwa mog? bezp?atnie korzysta? z czasu antenowego w Radio Lublin. Publiczny nadawca umo?liwia przeprowadzenie kampanii spo?ecznych realizowanych przez OPP.

Więcej…
 
Wybory do Komitetu Monitoruj?cego RPO PDF Drukuj Email

Triada zg?osi?a kandydatw w wyborach cz?onkw Komitetu Monitoruj?cego Regionalny program Operacyjny Wojewdztwa Lubelskiego. To jedyna szansa aby che?mskie NGO mia?y swoj? reprezentacj? w tym gremium.

Więcej…
 
Nasi kandydaci do Komitetu PO PW PDF Drukuj Email

Do 5 lutego 2015 roku do godz. 23:59 trwa g?osowanie na cz?onkw Komitetu Monitoruj?cego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Stowarzyszenie Rozwoju Aktywno?ci Spo?ecznej Triada w Che?mie jako realizator m.in. projektu Pomocy Technicznej PO KL Regionalny O?rodek EFS w Che?mie (2009-2014), zg?osi?o swoich kandydatw do tego gremium. S? nimi: Joanna Bielecka i ?ukasz Kwiatkowski.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

18 grudnia 2014 roku zosta?o zawarte Porozumienie w sprawie funkcjonowania w wojewdztwie lubelskim, Partnerstwa na rzecz realizacji zadania Lubelskie Gwarancje dla M?odzie?y. Porozumienie jest wynika z konieczno?ci wzmocnienia dzia?a? zwi?zanych zzagwarantowaniem osobom m?odym pozostaj?cym bez zatrudnienia, nieuczestnicz?cym wkszta?ceniu lub szkoleniu dobrej jako?ci oferty zatrudnienia, b?d?cych jednocze?nie cz??ci? dzia?a? zwi?zanych z wdro?eniem programu Gwarancje dla m?odzie?y"

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 22
Odsłon : 115565